Gezinti Bağlantılarını Atla
Ana Sayfa
Müdürlüğümüz
Şubeler/Birimler
İlçe Sağlık Müdürlükleri
Sağlık Kurumları
Haberler/Duyurular
Diğer
Siteye Giriş

Hasta Hakları Kurul Kararları

23.03.2017- 2017/22-23

Başvuru Tarihi: 23.02.2017 Tesis: Toros Devlet Hastanesi

Başvuru Konusu:Başvuru sahibi,servise yattığını,hemşirenin sözleri konusunda kat sorumlusuyla konuştuğu,sonra hekimin taburcu etmek,şikayet edildiğini, bu süreçte mağdur olduğunu,haklarının elinden alınmak istendiğini,taciz edildiği konusunda başvuru.

Karar Özeti:Kurul, Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırı davranılmadığı kanaatiyle "Hasta Hakkı İhlali Yok" kararına varmıştır.

23.03.2017- 2017/24

Başvuru Tarihi: 06.03.2017 Tesis: Mersin Şehir Hastanesi

Başvuru Konusu:Başvuru sahibi,hekimin yeterli dinlemediği,agresif tavırlarda bulunduğu,mesai saatinden sonra bekletildiği konusunda başvuru yapmıştır.

Karar Özeti:Kurul, Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırı davranılmadığı kanaatiyle "Hasta Hakkı İhlali Yok" kararına varmıştır.

23.03.2017- 2017/25-26

Başvuru Tarihi: 07.03.2017 Tesis: Toros Devlet Hastanesi

Başvuru Konusu:Başvuru sahibi,medikal firma çalışanı olduğunu,hastaya sıra alma,reçete ve rapor yazdırma vekaleti olmasına rağmen kendisine hastaya reçete yazdırmak için sıra verilmediği konusunda başvuru yapmıştır.

Karar Özeti:Kurul, Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırı davranılmadığı kanaatiyle "Hasta Hakkı İhlali Yok" kararına varmıştır. Kurul öneri kararı almıştır.

23.03.2017- 2017/27

Başvuru Tarihi: 03.03.2017 Tesis: Tarsus Devlet Hastanesi

Başvuru Konusu:Başvuru sahibi,yoğunbakımda yatan hastasının iyi olup olmadığı konusunda hemşirelerle görüşmek istediğini,güvenlik personelinin izin vermediğini,personelin söz ve davranışları konusunda başvuru yapmıştır.

Karar Özeti:Kurul, Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırı davranılmadığı kanaatiyle "Hasta Hakkı İhlali Yok" kararına varmıştır.

23.03.2017- 2017/28

Başvuru Tarihi: 22.02.2017 Tesis: Mut Devlet Hastanesi

Başvuru Konusu:Başvuru sahibi yaşlı hastasına öncelikli USG çekilmediği, aradan hasta alındığı konusunda başvuru yapmıştır.

Karar Özeti:Kurul, Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırı davranılmadığı kanaatiyle "Hasta Hakkı İhlali Yok" kararına varmıştır.

23.03.2017- 2017/29

Başvuru Tarihi: 08.03.2017 Tesis: Silifke Devlet Hastanesi

Başvuru Konusu:Başvuru sahibi,acil servise gittiğini, kendisine yanlış hasta evrakının verildiği, hekimin oturuş şeklinin uygun olmadığı, hekimin söz ve davranışları konusunda başvuru yapmıştır.

Karar Özeti:Kurul, Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırı davranılmadığı kanaatiyle "Hasta Hakkı İhlali Yok" kararına varmıştır.

23.03.2017- 2017/30

Başvuru Tarihi: 08.03.2017 Tesis: Silifke Devlet Hastanesi

Başvuru Konusu:Başvuru sahibi,acil servise müracaat ettiğini, hekimin söz ve davranışları konusunda başvuru yapmıştır.

Karar Özeti:Kurul, Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırı davranılmadığı kanaatiyle "Hasta Hakkı İhlali Yok" kararına varmıştır.

20.03.2017- 2017/4

Başvuru Tarihi: 24.02.2017 Tesis: Anamur Devlet Hastanesi

Başvuru Konusu:Başvuru sahibi,kordiorda karşılaştığı,eşini daha önce muayene den hekime soru sorduğunu, hekimin davranışları konusunda başvuru yapmıştır.

Karar Özeti:Mersin 2 Nolu Hasta Hakları Kurulu, Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırı davranılmadığı kanaatiyle "Hasta Hakkı İhlali Yok" kararına varmıştır.

20.03.2017- 2017/5

Başvuru Tarihi: 22.02.2017 Tesis: Anamur Devlet Hastanesi

Başvuru Konusu:Başvuru sahibi,acil servise geldiğini,hekimin tıbbi müdahale sırasındaki söz ve davranışları konusunda başvuru yapmıştır.

Karar Özeti:Mersin 2 Nolu Hasta Hakları Kurulu, Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırı davranılmadığı kanaatiyle "Hasta Hakkı İhlali Yok" kararına varmıştır.

09.03.2017- 2017/14

Başvuru Tarihi: 16.02.2017 Tesis: Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Başvuru Konusu:Başvuru sahibi,çocuğunun süt dişini çektirdiği, hekimin beslenme saati hakkında bilgilendirmediği,hekimin söz ve davranışları konusunda başvuru yapmıştır.

Karar Özeti:Kurul, Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırı davranılmadığı kanaatiyle "Hasta Hakkı İhlali Yok" nihai kararına varmıştır.

09.03.2017- 2017/15-16

Başvuru Tarihi: 09.02.2017 Tesis: Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi

Başvuru Konusu:Başvuru sahibi, tıbbi işlem öncesi açıklama yapılmadığı, hekimin kötü davranışlarda bulunduğu konusunda başvuru yapılmıştır.

Karar Özeti:Kurul, Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırı davranılmadığı kanaatiyle "Hasta Hakkı İhlali Yok" kararına varmıştır.

09.03.2017- 2017/17

Başvuru Tarihi: 09.02.2017 Tesis: Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi

Başvuru Konusu:Başvuru sahibi,hekimin mahremiyete uymadığı, eşine diğer hastaların yanında aşağılayıcı ve ilgisiz davrandığı konusunda başvuru yapmıştır.

Karar Özeti:Kurul, Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırı davranılmadığı kanaatiyle "Hasta Hakkı İhlali Yok" kararına varmıştır.

09.03.2017- 2017/18

Başvuru Tarihi: 14.02.2017 Tesis: Toros Devlet Hastanesi

Başvuru Konusu:Başvuru sahibi,acil serviste kardiyak paneli istendiği, sonuç için uzun süre beklediğini, tüpün kaybolduğunu ve kendi uğraşları ile buldurduğunu, acil servisin uygun çalışmadığı konusunda başvuru yapmıştır.

Karar Özeti:Kurul, Hasta Hakları Yönetmeliğinin "Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma" başlıklı 6 ıncı maddesi hükmüne, aykırı hizmet verildiği kanaatiyle "Hasta Hakkı İhlali Var" kararı almıştır.

09.03.2017- 2017/19

Başvuru Tarihi: 17.02.2017 Tesis: Mut Devlet Hastanesi

Başvuru Konusu:Başvuru sahibi, 15.50' de polikliniğe geldiği ve hekimin muayene etmediği konusunda başvuru yapmıştır.

Karar Özeti:Kurul, Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırı davranılmadığı kanaatiyle "Hasta Hakkı İhlali Yok" kararına varmıştır

09.03.2017- 2017/20

Başvuru Tarihi: 22.02.2017 Tesis: Toros Devlet Hastanesi

Başvuru Konusu:2017/13 sayılı kurul kararına itiraz başvurusudur.

Karar Özeti:Kurul, 2017/13 sayılı kurul kararının nihai karar olması kararı almıştır.

09.03.2017- 2017/21

Başvuru Tarihi: 14.02.2017 Tesis: Tece Aile Sağlığı Merkezi

Başvuru Konusu:Başvuru sahibi, kan alma işlemi sırasında canının acıdığını söylemesi üzerine görevli hemşirenin söz ve davranışları konusunda başvuru yapmıştır.

Karar Özeti:Kurul, Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırı davranılmadığı kanaatiyle "Hasta Hakkı İhlali Yok" kararına varmıştır.

27.02.2017- 2017/2

Başvuru Tarihi: 01.01.2017 Tesis: Anamur Devlet Hastanesi

Başvuru Konusu:Başvuru sahibi,serviste yatan hastası gece raharsızlanınca hemşireye haber verdiği, hemşirenin hekimi gece çağırmadığı sabaha doğru çağırdığı, ilgisiz davrandığı,sabah yoğun bakıma alınan hastasını kaybettiği konusunda başvuru yapmıştır.

Karar Özeti:Mersin 2 Nolu hasta Hakları Kurulu, başvurunun tıbbi hata iddiası olduğu kanaatiyle kurum idaresine yönlendirilmesi kararına varmıştır.

27.02.2017- 2017/3

Başvuru Tarihi: 15.02.2017 Tesis: Anamur Devlet Hastanesi

Başvuru Konusu:Başvuru sahibi, yaşlı hastasının kalçası kırık olabileceğini söyleyerek girişini ve yardımını istediği acil servis kayıt görevlisinin yardımcı olmadığı ve poliklinik hasta kabule gönderdiği, hastasının ortopedide yattığı konusunda başvuru yapmıştır.

Karar Özeti:Mersin 2 Nolu Hasta Hakları Kurulu, Hasta Hakları Yönetmeliğinin "İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret" başlıklı 39 uncu maddesi hükmüne aykırı davranıldığı kanaatiyle " Hasta Hakkı İhlali Var" kararına varmıştır. Kurul öneri kararı almıştır.

16.02.2017- 2017/10

Başvuru Tarihi: 27.01.2017 Tesis: Mersin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Başvuru Konusu:26.01.2017 tarihli 2017/7 sayılı kurul kararına itirazdır.

Karar Özeti:Kurul, Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırı davranılmadığı kanaatiyle "Hasta Hakkı İhlali Yok" nihai kararına varmıştır. Kurul öneri kararı almıştır.

16.02.2017- 2017/11

Başvuru Tarihi: 09.02.2017 Tesis: Mut Devlet Hastanesi

Başvuru Konusu:Başvuru sahibi,diş hekiminin randevu defterinden saat verdiği halde uzun süre bekletildiği konusunda başvuru yapmıştır.

Karar Özeti:Kurul, Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırı davranılmadığı kanaatiyle "Hasta Hakkı İhlali Yok" kararına varmıştır.

12345...
 
Programlayan: Dr. Atalay AKÇAY